Start bloga Dynaminds

Wpis ten początkuje regularne artykuły, w których poruszać będziemy kwestie związane z realizacją projektów ICT, doborem kadr do projektów oraz zalety i wady różnych modeli współpracy.

Celem publikowanych przez nas artykułów będzie zwiększanie wiedzy Klientów i Kontraktorów na temat możliwości współpracy przy projektach informatycznych. Będziemy starać się pokazywać silne i słabe strony dostępnych rozwiązań.

Pierwszy artykuł, który pojawi się już niedługo dotyczyć będzie wdrożenia systemów ICT w przedsiębiorstwie.